KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez  Administrator Zabezpieczeń Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul.  Podgwiezdna 12, 30-655 Kraków (dalej jako „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@rododlafotografa.pl.
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o świadczenie usług i w celu wykonania tej Umowy.
 3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych.
 5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania Umowy o świadczenie usług, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 6. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie Umowy o świadczenie usług oraz w celu wykonania Umowy jednak w szerszym zakresie niż niezbędny do jej wykonania określony w wyrażonej przez Ciebie zgodzie lub przez czas dłuższy niż określony w zgodzie będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody.  W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż  przez 2 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 3. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.